Certifikati in kakovost

Poslanstvo

Zadovoljevanje potreb kupcev s kakovostnimi izdelki in njihovim željam prilagojenimi kovinskimi proizvodi. Podjetje svojim zaposlenim zagotavlja nenehna usposabljanja o novih
tehnologijah. Poslovni smoter podjetja je v kakovostnem opravljanju storitev, ki zagotavlja zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja, kar se kaže v gospodarski in socialni rasti, ugledu podjetja, donosu kapitala in se realizira skozi temeljne poslovne cilje podjetja.

Vrednote organizacijske kulture

Medsebojno spoštovanje in zaupanje, strokovnost, kakovost, varnost, odgovornost, fleksibilnost, inovativnost, sodelovanje, izpolnjevanje veljavnih zahtev.

Certifikati

1313_001
1314_001
1316_001